DUYURULAR

II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research
II. International Congress on
Fisheries and Aquatic
Research

Invitation

Değerli Meslektaşlarımız,

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Yeryüzünün %75’ ini kaplayan ve dünyamıza mavi küre adının verilmesine gerekçe olan su, yeryüzünde en çok bulunan varlıktır. İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için temel bir ihtiyaçtır.

Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

Günümüzde bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına 10.000 m3 su potansiyeline sahip olması gerektiği kabul edilmektedir. Türkiye’nin yağış rejimi mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılık göstermekte olup, yıllık ortalama 500 milyar m3 suya karşılık yenilenebilir tatlı su potansiyelimiz 234 milyar m3 civarıdır. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1735 m3, su potansiyeli ise 3690 m3 civarındadır. Rakamlara göre Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su açısından dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında, su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir.

Mevcut su kaynaklarının bilinmesi su problemlerinin aşılması için elbette yeterli değildir. Su kaynaklarının havza bazında planlanması ve yönetimi konusunda dünyada meydana gelen değişimler ve bu değişimler doğrultusunda oluşan politikalar son yıllarda ülkemizde de kabul görmeye başlamıştır. Böylece dünyada sonlu bir kaynak olan tatlı su potansiyelinin akıllı kullanımı ve korunması kapsamında koruma ve kullanma dengesi sağlanması ile sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olacaktır.

Kongremizin bu yılki ana teması ''Sürdürülebilir Akuakültür''  perspektifi ile ülkemiz için suyun önemini bir kez daha vurgulamaya ve su sorunları konusundaki çalışmalara yararlı olacağı inancı ile 2th INTERNATIONAL CONGRESS ON FISHERIES and AQUATIC RESEARCH  kongresine siz değerli bilim insanlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk

duyacağız.

Doç. Dr. Mehmet KOCABAŞ                                                        Prof.Dr. İbrahim DİLER

 Düzenleme Kurulu Başkanı                                                               Kongre Başkanı

Other Conferences